Informace o nabízených kurzech

Provádíme potápěčské kurzy v systémech CMAS, SSI a UDI. V systému CMAS/SPČR školíme na kvalifikace:
CMAS P* - samostatný potápěč, CMAS P** - plně vycvičený potápěč, CMAS P*** - vedoucí potápěč a CMAS BND - potápění s nitroxem. Požadavky a osnova výcviku jsou pro jednotlivé kvalifikace uvedeny např. ve výcvikových směrnicích, vydaných Svazem potápěčů České republiky (SPČR).

Zahájení a průběh kurzu se dá domluvit individuálně, tj. i mimo vypsané termíny.

Máte-li o některý kurz potápění zájem nebo jen sháníte informace, napište našim instruktorům e-mail:
petr.frantisek zavináč post.cz ,  pklachtan zavináč email.cz , nebo pošlete zprávu přes níže uvedený formulář.

Potápěč CMAS P* - samostatný potápěč

Jde o základní potápěčský kurz. Zájemce musí mít alespoň 14 let a musí být schopen bez pomůcek uplavat na hladině 200m.
Samostatný potápěč je oprávněn se potápět ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P* nebo Potápěč CMAS P** do hloubky maximálně 20 m, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora i do hloubek přes 20 m. Také se může účastnit vybraných specializačních kurzů (potápění s nitroxem,...).
Školení teorie probíhá většinou v prostorách klubu Lachtan na přehradě. V 11 teoretických lekcích se seznámíte mmj. s potápěčskou výstrojí, se základy potápěčské fyziky, vlivem potápění na vaše tělo, s možnými nebezpečími a riziky a s řešením krizových situací.
Při praktických lekcích na bazénu se naučíte většinu toho,co budete později potřebovat ve volné vodě. Následujících 5 ponorů ve volné vodě a ve větší hloubce vám umožní poznat krásu potápění a nacvičíte zásady bezpečného potápění. Tyto lekce se konají dle aktuální čistoty vody na přehradě, na nejbližších zatopených lomech nebo je možné kurz zakončit v Chorvatsku.
Cena kurzu je 9.900 Kč a zahrnuje: teoretické a praktické lekce, 5 ponorů ve volné vodě v ČR, zapůjčení kompletní potápěčské výstroje, učebnici, průkaz potápěče, členství ve svazu potápěčů SPMS/CMAS a mezinárodní kvalifikační kartu CMAS P*.
Po úspěšném absolvování kurzu se můžete potápět kdekoliv na světě a případně pokračovat v získání vyšší kvalifikace CMAS P** - plně vycvičený potápěč.

CMAS Basic Nitrox Diver - potápěni s nitroxem

Potápěním s nitroxem se rozumí potápění se směsí kyslík-dusík, kdy koncentrace kyslíku ve směsi dosahuje až 40%.
Nitrox vám sice neumožní potápět se do větších hloubek než se vzduchem, ale zmenší nepříznivé účinky dusíku na organismus při potápění. Nižší množství dusíku ve směsi mmj. prodlouží nulový čas na dně, zkrátí nutné přestávky mezi ponory a sníží únavu při opakovaných ponorech.
Zájemce o kurz musí mít minimálně kvalifikaci CMAS P* nebo jinou odpovídající (např. PADI OWD)
Cena kurzu je 4.300 Kč a zahrnuje: 7 teoretických lekcí, jednu praktickou lekci, 2 ponory s nitroxem v ČR, učebnici a mezinárodní kvalifikační kartu CMAS Basic Nitrox Diver. Cena nezahrnuje členství ve Svazu potápěčů (250Kč), které je nutné pro vydání kvalifikační karty CMAS.


Formulář pro objednání kurzu

Jméno: Příjmení:
Tel: E-mail:
Požadovaný kurz: Stávající kvalifikace:
Počet osob:
Poznámka: